Les mer om grunnlaget bak kravet vårt

Her finner du vedtektene til folkeaksjonen

Avisartikler og lignende

Bli medlem i folkeaksjonen

En folkeaksjon for bedre helsetjenester

Vi kjemper for 3 akuttsykehus i Finnmark!

Finnmark er Norges mest værharde fylke. Vi har de lengste avstandene i landet.

Det er nå behov for å etablere en framtidsrettet og demografisk tilpasset sykehusstruktur som dekker behovet i Vest-Finnmark.

AKUTTSYKEHUS OG FØDEAVDELING TIL ALTA - FORDI VI BLØR IKKE SAKTERE OG HER FØDES FLEST BARN I FINNMARK

Vi krever et akutt- og fødetilbud som er robust nok til å takle våre spesielle utfordringer med landets mest værharde fjelloverganger. Det må derfor etableres et nytt akuttsykehus i Alta, som sikrer innlandet i Vest-Finnmark tilgang til sykehustjenester også når Sennalandet eller kystveien til Hammerfest er stengt. Hammerfest skal være akuttsykehus for kysten av Vest-Finnmark.

Akuttsykehus i Alta og i Hammerfest vil redusere distansen våre syke og fødende må reise til sykehus med hele 60% (Oslo Economics), som blir veldig mange mil i fylket som har landets lengste avstander og landets mest værharde fjelloverganger.

Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta skal jobbe for at våre folkevalgte på Stortinget vedtar en tilpasset sykehusstruktur for Vest-Finnmark, som er robust nok til å sikre liv og helse for regionens befolkning når minuttene teller. Vi skal få våre folkevalgte til å forstå at den eneste fullverdige løsningen er to sykehus i Vest-Finnmark.

Meld deg inn i folkeaksjonen nå!

Klikk på knappen under, fyll ut skjemaet og send inn