Folketog for akuttsykehus til Alta 26. august 2017